Times

Thông tin

Văn bản - Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Minh Trí)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Bài viết > Thông báo >

  Thông báo kết quả thi đua – khen thưởng năm học 2010 -2011

    UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
          _______________
     Số: 1420/TB-SGDĐT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         _____________________________
                   Bình Dương, ngày 12 tháng 09 năm 2011
                                                                      THÔNG BÁO
                                    Kết quả thi đua – khen thưởng năm học 2010 - 2011
                                                           ______________________
               Căn cứ công văn số 1681/SGDĐT-VP ngày 18/10/2010 của Sở GDĐT Bình Dương về việc “Hướng dẫn và quy định về công tác Thi đua - Khen thưởng trong ngành giáo dục và đào tạo Bình Dương”;
               Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành họp ngày 22/7/211 đã thống nhất kết quả thi đua - khen thưởng năm học 2010-2011 như sau:
  UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã khen thưởng các trường hợp sau:
           I.  UBND tỉnh Bình Dương khen thưởng:
                1. Đơn vị:
                     - Tặng cờ thi đua: 12
                     1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thủ Dầu Một.
                     2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phú Giáo.
                     3. Trường THPT Thái Hòa.
                     4. Trường THPT Phan Bội Châu.
                     5. Trường THCS Chu Văn An, thị xã Thủ Dầu Một.
                     6. Trường THCS Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo.
                     7. Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, thị xã Thuận An.
                     8. Trường Tiểu học Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng.
                     9. Trường Mầm non Võ Thị Sáu, thị xã Dĩ An.
                     10. Trường Mầm non Hướng Dương, huyện Bến Cát.
                     11. Trung tâm GDTX - KT - HN huyện Phú Giáo.
                     12. Trường Trung cấp Mỹ thuật Bình Dương
                   - Tặng Bằng khen: 06.
                     1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An.
                     2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An.
                     3. Trường THPT Dĩ An.
                     4. Trường THPT Tây Nam.
                     5. Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký.
                     6. Trung tâm GDTX - KT - HN thị xã Dĩ An.
                  - Công nhận danh hiệu “ Lao động xuất sắc”: 12
                     1. Trường THPT An Mỹ.
                     2. Trường THPT Bến Cát.
                     3. Trường THPT Tân Phước Khánh.
                     4. Trường THPT Dầu Tiếng.
                     5. Trường THPT Nguyễn Huệ.
                     6. Trường THPT Bình An.
                     7. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An.
                     8. Trường THPT Dĩ An.
                     9. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An.
                     10. Trường THPT Tây Nam.
                     11. Trường Trung -Tiểu học Pétrus Ký.
                     12.Trung tâm GDTX - KT - HN thị xã Dĩ An
  Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
  Nơi nhận:
  - Ban Giám đốc Sở;
  - Chủ tịch CĐ ngành;
  - Lãnh đạo các phòng/ban Sở;
  - Phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc;
  - Lưu: VT, VP, TT TĐ-KT.72
                                 GIÁM ĐỐC
                            (Đã ký)
                         Dương Thế Phương
  13/09/2011
  Tập tin đính kèm.

  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Minh Trí @ 16:26 26/09/2011
  Số lượt xem: 2596
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Hội thi Cán bộ quản lý giáo dục giỏi cấp Tiểu học năm 2011 - 2012

  Xem báo