Times

Thông tin

Văn bản - Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Minh Trí)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  HD ĐÁNH GIÁ XEP LOAI 2014 - 2015

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Minh Trí
  Ngày gửi: 08h:31' 13-05-2015
  Dung lượng: 1.7 MB
  Số lượt tải: 50
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN DẦU TIẾNG
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Số: /PGDĐT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Dầu Tiếng, ngày 12 tháng 5 năm 2015
  
   V/v thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức; đánh giá, xếp loại giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường Mầm non, Mẫu giáo công lập và ngoài công lập, Tiểu học, THCS theo Chuẩn nghề nghiệp năm học 2014-2015
  
  
  
  Kính gửi:
  - Trường Mầm non, Mẫu giáo công lập và ngoài công lập;
  - Trường Tiểu học và Trung học cơ sở trực thuộc.

  Căn cứ Công văn số 663/SGDĐT-TCCB ngày 27/4/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức; đánh giá, xếp loại giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc trung tâm GDTX theo Chuẩn nghề nghiệp năm học 2014-2015
  Căn cứ Công văn số 1622/SNV-CBCCVC ngày 05/11/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014;
  Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá, xếp loại giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), giám đốc, phó giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX) theo Chuẩn nghề nghiệp,
  Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị, trường học thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức và đánh giá, xếp loại giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo Chuẩn nghề nghiệp năm học 2014-2015 cụ thể như sau:
  Đánh giá công chức, viên chức
  Thực hiện đánh giá công chức, viên chức theo 2 nội dung:
  Nội dung 1: tại Mục I Công văn số 1622/SNV-CBCCVC ngày 05/11/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014 cụ thể như sau:
  Về nội dung đánh giá:
  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Luật Cán bộ, công chức, việc đánh giá công chức được thực hiện như sau:
  Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
  Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;
  Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
  Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;
  Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;
  Thái độ phục vụ nhân dân.
  Đối với công chức lãnh đạo, quản lý, ngoài các nội dung nêu trên còn được đánh giá theo các nội dung sau đây (Khoản 2 Điều 56 Luật Cán bộ, công chức):
  - Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý;
  - Năng lực lãnh đạo, quản lý;
  - Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức.
  2. Về thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá:
  - Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức đánh giá cấp phó của người đứng đầu và công chức thuộc thẩm quyền, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá.
  - Thẩm quyền đánh giá người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá.
  3. Về phân loại đánh giá:
  Theo quy định tại Điều 58 Luật Cán bộ, công chức, căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại theo các mức sau:
  - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
  - Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
  - Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;
  - Không hoàn thành nhiệm vụ.
  4. Về trình tự, thủ tục đánh giá
  Theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, trình tự thủ tục đánh giá công chức hàng năm được thực hiện như sau:
  Đối với công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị:
  - Công chức viết báo cáo kiểm điểm tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao và tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác. Báo cáo này được trình bày trước cuộc họp kiểm điểm công tác hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
  - Tập thể công chức của cơ quan sử dụng công chức tham gia đóng góp ý kiến tại cuộc họp kiểm điểm công tác hàng năm.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Hội thi Cán bộ quản lý giáo dục giỏi cấp Tiểu học năm 2011 - 2012

  Xem báo