Times

Thông tin

Văn bản - Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Minh Trí)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  HUONG DAN BO NHIEM QUY HOACH CBQL

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: TCCB
  Người gửi: Lê Minh Trí
  Ngày gửi: 15h:07' 27-08-2013
  Dung lượng: 125.4 KB
  Số lượt tải: 57
  Số lượt thích: 0 người
  UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc


  Số: 644/ SGD&ĐT- TCCB Thủ Dầu Một, ngày 29 tháng 6 năm 2010
  V/v: Hướng dẫn bổ nhiệm mới,
  bổ nhiệm lại, qui hoạch
  CBQL kế cận.
  Kính gửi:
  - Các phòng GDĐT huyện, thị;
  - Các trường THPT công lập;
  - Các trường TCCN trực thuộc;
  - TTGDTX Tỉnh;
  - Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học tỉnh;
  - Các trung tâm GDTX-KH-HN huyện, thị.

  Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;
  Căn cứ vào Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 19/06/2006 của Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
  Căn cứ vào Hướng dẫn số 02-HD/TC ngày 26/06/2006 của Ban Tổ chức tỉnh ủy về việc Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2010-2015 và các năm tiếp theo;
  Căn cứ vào công văn số 757-CV/TU ngày 28/07/2008 của Tỉnh ủy Bình Dương về công tác quy hoạch cán bộ;
  Căn cứ vào công văn số 561-QĐ/TU ngày 10/9/2007 của Tỉnh ủy Bình Dương về việc ban hành quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu ứng cử;
  Căn cứ vào tình hình thực tế của ngành giáo dục-đào tạo;
  Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch cán bộ kế cận như sau:
  I. BỔ NHIỆM MỚI:
  1. Thời hạn bổ nhiệm: thời hạn mỗi lần bổ nhiệm là 5 năm.
  2. Điều kiện bổ nhiệm:
  - Đạt tiêu chuẩn chung của cán bộ lãnh đạo quản lý theo quy định tại Quyết định 665-QĐ/TU ngày 20/10/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh được quy định tại các Điều lệ Trường thuộc các cấp học; Quy chế hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên và các quy định hiện hành.
  - Tuổi bổ nhiệm lần đầu vào các chức danh trưởng, phó đơn vị phải đủ tuổi để tham gia công tác ít nhất 1 nhiệm kỳ. Trường hợp cán bộ công chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời gian công tác nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, thì điều kiện về tuổi thực hiện như quy định khi bổ nhiệm lần đầu.
  - Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng, trong đó có kê khai tài sản, nhà đất theo quy định.
  - Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
  - Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên ít nhất 01 năm kể từ ngày có quyết định kỷ luật.
  3. Trình tự bổ nhiệm:
  - Đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo lập tờ trình xin chủ trương gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục và Đào tạo). Tờ trình nêu rõ nhu cầu, số lượng và dự kiến phân công công tác đối với chức vụ sẽ bổ nhiệm.
  - Sau khi được Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục và Đào tạo) đồng ý, tập thể lãnh đạo đơn vị (gồm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn, Tổ trưởng các tổ chuyên môn, Bí thư đoàn trường), các thành viên cấp ủy căn cứ vào nguồn cán bộ quy hoạch đề xuất nhân sự. Tập thể lãnh đạo, cấp ủy họp để trao đổi, thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn cán bộ, công chức bổ nhiệm; thống nhất danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển; dự kiến phân công công tác.
  Khi bổ nhiệm một chức vụ có thể giới thiệu từ 1-3 người để đưa ra tập thể cán bộ, viên chức của đơn vị lấy ý kiến tín nhiệm bằng phiếu tín nhiệm để chọn một người. Trường hợp tập thể có giới thiệu bổ sung người ngoài danh sách do tập thể lãnh đạo dự kiến, người giới thiệu phải báo cáo rõ và phải chịu trách nhiệm về lý lịch, có nhận xét đánh giá về người mà mình giới thiệu.
  - Thủ trưởng đơn vị phối hợp với cấp ủy tổ chức lấy ý kiến
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Hội thi Cán bộ quản lý giáo dục giỏi cấp Tiểu học năm 2011 - 2012

  Xem báo