Times

Thông tin

Văn bản - Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Minh Trí)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Hướng dẫn Hội nghị CBVC năm học 2013-2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thu Sương
  Ngày gửi: 09h:37' 16-09-2013
  Dung lượng: 105.0 KB
  Số lượt tải: 70
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  HUYỆN DẦU TIẾNG

  Số: / HD-LTGD Dầu Tiếng, ngày 20 tháng 8 năm 2013

  HƯỚNG DẪN
  TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  NĂM HỌC 2013-2014

  Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP, ngày 08/09/1998 của Chính phủ “V/v ban hành Quy chế Dân chủ trong hoạt động cơ quan”.
  Căn cứ vào Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT, ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
  Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014, nay Phòng Giáo dục và Đào tạo - Công đoàn Giáo dục huyện Dầu Tiếng phối hợp hướng dẫn các trường học tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức (HN- CB, VC) năm học 2013-2014, với những nội dung cụ thể như sau:
  I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
  1. Mục đích:
  Hội nghị diễn ra nhằm tổng kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức (CB, VC) và tổng kết phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013. Thông qua Hội nghị các đơn vị tiến hành tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học; thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, đồng thời vạch ra nội dung, chương trình hành động cho năm học 2013- 2014.
  Hội nghị CB,VC năm học là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ mở rộng, nâng cao quyền làm chủ tập thể của mỗi cá nhân, là điều kiện để phát huy quyền làm chủ tập thể của CB,VC trong việc triển khai thực hiện chủ đề năm học 2013-2014 là “Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao, chất lượng bền vững”, với phương châm hành động “Năng động – Sáng tạo” và khẩu hiệu hành động “Tận tâm, tận tụy, tận lực, vì học sinh thân yêu”; tích cực tham gia xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Tiếp tục thực hiện tốt “Hai không”, phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí trong nhà trường.
  Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị khóa XI và học tập chuyên đề năm 2013: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; để không ngừng rèn luyện phẩm chất người cán bộ, công chức, viên chức luôn là tấm gương tự học và sáng tạo, tấm gương đạo đức nhà giáo mẫu mực cho học sinh noi theo.
  2. Yêu cầu:
  Hội nghị được tổ chức vào đầu năm học, do vậy việc tổ chức cần tránh việc phô trương, hình thức, gây lãng phí. Yêu cầu cơ bản là phải đảm bảo được nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, ngành; đảm bảo đạt yêu cầu về tổ chức, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể đối với đơn vị và trong việc thực thi nhiệm vụ được giao.
  II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
  1. Đối tượng tổ chức: Các trường Mầm non – Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc phạm vi Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý, chỉ đạo.
  2. Thời gian tổ chức: từ ngày 15 / 9 / 2013 đến 20 /10 /2013
  3. Những căn cứ để làm cơ sở tổ chức:
  Dựa vào chương II, mục 1, điều 11; mục 4, điều 17,18 Nghị định 71/1998/ NĐ-CP ngày 08 / 09 / 1998 về thực hiện Quy chế dân chủ và Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
  Căn cứ vào Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT, ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
  Để tiến tới Hội nghị CB,VC, Hiệu trưởng các trường cần quan tâm thực hiện những nội dung cơ bản sau:
  3.1. Kiểm điểm
   
  Gửi ý kiến

  Hội thi Cán bộ quản lý giáo dục giỏi cấp Tiểu học năm 2011 - 2012

  Xem báo