Times

Thông tin

Văn bản - Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Minh Trí)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Hướng dẫn hợp đồng, tái hợp đồng, chấm dứt hợpđồng năm 2011

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: TCCB-PGD
  Người gửi: Lê Minh Trí
  Ngày gửi: 11h:48' 30-07-2014
  Dung lượng: 112.2 KB
  Số lượt tải: 173
  Số lượt thích: 0 người
  Mẫu số 1 (HĐ)
  (ban hành kèm theo Thông tư số 10 /2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116 /2003/NĐ-CP ngày 10 /10 /2003 của CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước).
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ...... ngày......... tháng.........  năm.....
  HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC LẦN ĐẦU
  Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
  Căn cứ Quyết định số...... của....... về việc công nhận kết quả tuyển dụng
  Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà:
  Chức vụ:
  Đại diện cho (1):
  Địa chỉ.................................................................... Điện thoại:
  Và một bên là Ông/ Bà:
  Sinh ngày....... tháng..... năm...........tại:
  Nghề nghiệp: .
  Địa chỉ thường trú tại:
  Số CMTND:
  Cấp ngày..... tháng..... năm....... tại:
  Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc lần đầu và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
  Điều 1. Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng
  - Thời gian thực hiện hợp đồng (2):
  - Từ ngày....... tháng..... năm....... đến ngày....…... tháng……....... năm
  - Địa điểm làm việc (3):
  - Chức danh chuyên môn:
  - Nhiệm vụ (4):
  Điều 2. Chế độ làm việc:
  - Thời giờ làm việc (5):
  - Được trang bị những phương tiện làm việc gồm:

  Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của người ký hợp đồng làm việc lần đầu
  1. Nghĩa vụ:
  - Hoàn thành những nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng.
  - Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức.
  - Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
  2. Quyền lợi:
  - Được hưởng các quyền lợi quy định tại Pháp lệnh Cán bộ, công chức.
  - Phương tiện đi lại làm việc (6): .
  - Thử việc của ngạch (mã số) (7): ........................, Bậc:.........…... Hệ số lương:
  - Phụ cấp (nếu có) gồm (8):
  được trả........... lần vào các ngày.... và ngày..... hàng tháng.
  - Khoản trả ngoài lương:

  - Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm:


  - Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)


  - Bảo hiểm xã hội (9):
  - Bảo hiểm y tế:


  - Được hưởng các phúc lợi:


  - Được các khoản thưởng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật (10):


  - Được hưởng chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức.
  - Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng theo quy định của pháp luật.
  - Những thỏa thuận khác (11):


  Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
  1. Nghĩa vụ:
  - Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng làm việc lần đầu.
  - Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi của người thử việc đã cam kết trong Hợp đồng thử  việc.
  2. Quyền hạn:
  - Điều hành người ký hợp đồng làm việc lần đầu hoàn thành nhiệm vụ theo hợp đồng.
  (Bố trí, điều động, tạm đình chỉ công tác...)
  - Chấm dứt Hợp đồng thử việc, kỷ luật người thử việc theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức.
  Điều 5. Điều khoản thi hành
    Hợp đồng này làm thành hai bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày..... tháng.... năm......
  Hợp đồng này làm tại.......................……. Ngày..…......... tháng........ năm.......

  Người ký hợp đồng làm việc lần đầu
  (Ký tên)
  Ghi rõ họ và tên
  Người đứng đầu đơn vị sự
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Hội thi Cán bộ quản lý giáo dục giỏi cấp Tiểu học năm 2011 - 2012

  Xem báo