Times

Thông tin

Văn bản - Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Minh Trí)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  KẾ HOẠCH THỊ GVCN LỚP GIỎI VÒNG HUYỆN CẤP THCS NH 2013-2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: DANG HOANGDUC
  Người gửi: Đặng Hoàng Đức
  Ngày gửi: 15h:10' 24-02-2014
  Dung lượng: 69.5 KB
  Số lượt tải: 41
  Số lượt thích: 0 người

  UBND HUYỆN DẦU TIẾNG
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  
   Số: 03 / KHPGDĐT
   Dầu Tiếng, ngày 24  tháng 02 năm 2014
  

  KẾ HOẠCH
  tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi vòng huyện cấp THCS năm học 2013- 2014

  Căn cứ Thông tư số 43/TT/2012/TTBGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
  Căn cứ công văn số 1569/SGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về tổ chức Hội thi giáo viên giỏi THCS và THPT năm học 2013-2014;
  Nay Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi GVCN lớp giỏi cấp THCS vòng huyện năm học 2013-2014 như sau:
   
  I/ MỤC ĐÍCH HỘI THI
  - Tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi trong các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp;
  - Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của mỗi trường, mỗi địa phương và của cả nước, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh;
  - Góp phần đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục;
   - Tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực tự học và sáng tạo, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy tổ chức lớp học; khai thác và sử dụng hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học. Qua hội thi tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi của cấp học, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của ngành;
  II/ YÊU CẦU HỘI THI
   1. Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông;
   2. Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.
  III/ ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ SỐ LƯỢNG:
  1/Đối tượng tham dự Hội thi: là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các trường THCS trong huyện và GV dạy cấp THCS của trường THPT Thanh Tuyền.
  2/Điều kiện:
  - Giáo viên tham gia Hội thi phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển  khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh. Sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phải được viết thành báo cáo và đã được nhà trường hoặc Phòng GDĐT, Sở GDĐT công nhận và xếp loại trong thời gian 4 năm học vừa qua hoặc năm dự thi;
   - Giáo viên tham gia Hội thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận và được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học tương ứng;
   - Giáo viên tham gia Hội thi phải đạt giáo viên dạy giỏi cấp Trường đã được bình bầu của 1 trong 2 năm học vừa qua (NH 2011-2012, 2012-2013).
  3/Số lượng quy định: Mỗi đơn vị chọn cử không quá 5 giáo viên dự thi vòng huyện. Đối với trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. THPT Thanh Tuyền không quá 10 giáo viên dự thi.
  IV/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THI
  1/Thời gian tổ chức các vòng thi: Từ ngày 01/07/2014 đến 31/07/2014
  2/ Địa điểm: tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.
  V/ NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI.
  1. Nội dung thi: bao gồm các vấn đề có liên quan đến công tác chủ nhiệm được quy định trong điều lệ nhà trường, quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục và một số văn bản hiện hành
   
  Gửi ý kiến

  Hội thi Cán bộ quản lý giáo dục giỏi cấp Tiểu học năm 2011 - 2012

  Xem báo