Times

Thông tin

Văn bản - Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Minh Trí)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  MAU QUY CHE DAN CHU

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: TCCB
  Người gửi: Lê Minh Trí
  Ngày gửi: 10h:32' 23-07-2013
  Dung lượng: 114.1 KB
  Số lượt tải: 121
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN DẦU TIẾNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  BIÊN BẢN HỌP CHẤM ĐIỂM
  THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM 2012
  (Theo Nghị định 71/1998/NĐ-CP)

  I/- Hôm nay, vào lúc 15 giờ 00, ngày 06 tháng 11 năm 2012 tại Văn phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng
  II/- Thành phần tham dự:
  1. Ông Nguyễn Văn Sê, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.
  2. Ông Tạ Tuấn Tuấn, Thủ trưởng cơ quan, Bí thư Chi bộ, trưởng Ban Chỉ đạo.
  3. Bà Phạm Huỳnh Băng Lynh, Cán bộ Văn thư, thư ký.
  Cùng toàn thể CBCC-NV phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng
  III/- Nội dung:
  Họp chấm điểm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2012
  Căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo họp xét và thống nhất như sau:
  I/- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện (40đ)
  1/- Xây dựng văn bản chỉ đạo của cấp uỷ: (10đ)
  Có xây dựng văn bản chỉ đạo và giám sát thực hiện của Chi bộ Giáo dục
  Ban Chỉ đạo có kế hoạch chỉ đạo thực hiện hàng năm
  Có quyết định phân công trách nhiệm các thành viên Ban Chỉ đạo
  2/- Hoạt động của Ban Chỉ đạo trong triển khai: (10đ)
  2.1 Các đoàn thể có biện pháp tích cực trong tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
  2.2 Có ban hành kế hoạch của Ban chỉ đạo trong cơ quan
  2.3 Có xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ hàng năm
  2.4 Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra Quy chế dân chủ ở cơ sở
  3/- Vai trò của các đoàn thể trong cơ quan (12đ)
  3.1 Các đoàn thể có biện pháp triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ
  3.2 Có văn bản tổ chức triển khai giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ
  3.3 Công đoàn phối hợp chính quyền tổ chức Hội nghị CBCC đúng quy định
  3.4 Công đoàn thực hiện tốt vai trò giám sát và vận động CBCC, đoàn viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
  4/- Chế độ tập huấn, thông tin báo cáo: (7đ)
  4.1 Tiếp tục quán triệt Nghị định 71 và các văn bản có liên quan đối với CBCC cơ quan
  4.2 Chế độ thông tin, báo cáo
  Báo cáo đầy đủ theo yêu cầu
  Báo cáo đảm bảo chất lượng, đủ nội dung
  Các tài liệu về Quy chế dân chủ được cập nhật, bổ sung và lưu trữ đầy đủ
  II/- Tổ chức thực hiện các nội dung QCDC theo NĐ 71 (50đ)
  1/- Những nội dung CBCC được biết: (10đ)
  Thực hiện tốt 7 nội dung phải công khai cho CBCC biết
  1.2 Thực hiện hình thức công khai trong họp cơ quan và niêm yết trên bản thông báo của cơ quan
  2/- Những nội dung CBCC-VC tham gia đóng góp ý kiến, thủ trưởng quyết định(10đ)
  2.1 Thực hiện tốt 8 nội dung theo điều 17
  2.2 Thực hiện 3 hình thức lấy ý kiến theo điều 18
  3/- Những nội dung CBCC-VC giám sát kiểm tra: (10đ)
  3.1 Thực hiện tốt 5 nội dung CBCC-VC giám sát, kiểm tra
  3.2 Thực hiện 3 hình thức CBCC-VC giám sát
  4/- Việc tổ chức Hội nghị CBCC: (10đ)
  4.1 Thực hiện CBCC đúng thời gian quy định
  4.2 Hội nghị CBCC đảm bảo đầy đủ nội dung
  4.3 Thực hiện công khai tài chính, chế độ chính sách đối với CBCC
  4.4 Báo cáo phương hướng hoạt động Ban Thanh tra nhân dân
  4.5 Phát huy dân chủ trong CBCC trong đóng góp xây dựng văn bản
  5/- Tố chức đánh giá CBCC: (10đ)
  5.1 Tổ chức đúng thời hạn theo quy định và hướng dẫn
  5.2 Đảm bảo đúng trình tự hướng dẫn
  5.3 Các bảng đánh giá được đóng góp ý kiến và lưu trự trong hồ sơ CBCC
  III/- Các nội dung khác: (10đ)
  Tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính
  Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng theo Chỉ thị 18 của Thủ tướng, không có cán bộ, công chức bị khiếu nại, tố cáo
  Tổ chức thực hiện tốt quy chế văn hoá công sở
  Thực hiện tốt công tác tiếp dân
  Triển khai và thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Hội thi Cán bộ quản lý giáo dục giỏi cấp Tiểu học năm 2011 - 2012

  Xem báo