Times

Thông tin

Văn bản - Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Minh Trí)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Phiếu thông tin nhân sự_PMIS

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Minh Trí
  Ngày gửi: 11h:03' 17-09-2014
  Dung lượng: 204.5 KB
  Số lượt tải: 16
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN NHÂN SỰ

  Dùng cho ngành giáo dục


  1) Họ và Tên: ……………………………………………………………………………………………….
  2) Tên gọi khác (nếu có): ……………………………………………………………………………………
  3) Giới tính: …………………………. 4a) Ngày sinh: ……………………………………………….
  4b) Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………….
  5) Tình trạng hôn nhân: ………………………………………………………………………………………….
  6a) Số CMND: ……………………… 6b) Nơi cấp: ……………………………………………………….
  6c) Ngày cấp: ……………………………………………………. 7) Dân Tộc: ………………………………………………………..
  8) Tôn Giáo: …………………………………………………….. 9) Quốc tịch: Việt Nam
  10) Thành phần xuất thân: ……………………………………… 11) Diện ưu tiên của gia đình: …………………………………..
  12) Diện ưu tiên của bản thân: ………………………………………………………………………………………………………………………
  13) Năng Khiếu/ Sở trường: ………………………………………………………………………………………………………………………..
  14a) Tình trạng sức khoẻ: ………………………………………. 14b) Nhóm máu: Nhóm ……………………………………….
  14c) Chiều cao (cm): …………………………………………….. 14d) Cân nặng (kg): ………………………………………………
  14e) Khuyết tật: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  15) Quê quán: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  16) Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  17a) Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………………………………………………
  17b) Điện thoại cơ quan: …………………………………………. 17c) Điện thoại nhà riêng: ………………………………………..
  17d) Điện thoại di động: …………………………………………… 17e) Email: ……………………………………………………….. .
  17g) Số tài khoản cá nhân: ………………………………………. 17h) Ngân hàng mở TK: ……………………………………….. .
  18a) Ngày hợp đồng lao động: …………………………………… 18b) Ngày tuyển dụng: ……………………………………………
  18c) Cơ quan tiếp nhận làm việc: ………………………………………………………………………………………………………………….
  18d) Công việc được giao (khi hợp đồng / tuyển dụng): ……………………………………………………………………………………….
  19) Ngày bổ nhiệm vào ngạch: …………………………………… 20a) Ngày về cơ quan hiện nay: ……………………………….
  20b)Thuộc loại cán bộ: …………………………………………….. 20c) Công việc hiện nay: ……………………………………….
  20d) Đang nghỉ bảo hiểm xã hội: …………………………………. 21) Ngày vào ngành GD: ……………………………………….
  22a) Chức vụ chính quyền hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………………….
  22b) Hệ số phụ cấp chức vu: ……………………………………… 22c) Ngày bổ nhiệm chức vụ hiện tại: ………………………..
  22d) lần bổ nhiệm CVCQ hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………………..
  22e) Chức vụ kiêm nhiệm: …………………………………………………………………………………………………………………………
  22g) Chức vụ chính quyền cao nhất đã qua: …………………………………………………………………………………………………….
  23a) Ngày vào Đảng CSVN: ……………………………………….. 23b) Ngày chính thức: …………………………………………..
  23c) Chức vụ Đảng hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………………….
  24a) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: ………………………………………………………………………………………………….
  24b) Tê tổ chức CT-XH: …………………………………………………………………………………………………………………………..
  25) Chức vụ đoàn thể hiện nay: ………………………………………………………………………………………………………………….
  26) Đang theo học khoá đào tạo/ bồi dưỡng: có

  27a) Học vấn phổ thông: a) Tốt nghiệp THPT: THCS: 27b)Học hết lớp: …… Hệ: …… năm.
  28a) Trình độ chuyên môn cao nhất: ……………………………………………………………………………………………………………
  28b) Chuyên ngành đào tạo: ……………………………………………………………………………………………………………………
  28c) Nơi đào tạo: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  28d) Hình thức đào tạo: …………………………………………… 28e) Năm tốt nghiệp: …………………………………………..
  29) Đã qua khoá bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm: có
  30a) Môn dạy chính: ……………………………………………… 30b) Các môn đang dạy khác: ………………………………….
  31a) Các lớp đang dạy: …………………………………………... 31b) Thuộc tổ chuyên môn: ……………………………………..
  32a) Trình độ LLCT: …………………………………………………………………………………………………………………………………
  32b) Trình độ QLNN: …………………………………………………………………………………………………………………………………
  32c) Trình độ QLGD: ……………………………………………… 33) TĐ Tin học: ……………………………………………………
  34a) Ngoại ngữ thành thạo nhất: ………………………………… 34b) Ngoại ngữ khác: …………………………………………….
  35a) Chức danh: ………………………………………………… 35b) Năm công nhận: …………………………………………....
  36) Danh hiệu được phong/tặng cao nhất: ………………………………………………………………………………………………………..
  37a)Ngạch công chức (viên chức): ……………………………… 37b) Mã ngạch: ……………………………………………………
  37c) Bậc lương: ……………………….. 37d) HS lương: ……………… 37e) Hưởng 85%:
  37g) Chênh lệch bảo lưu HSL: …………………………………… 37h) Hưởng từ ngày: …………………………………………….
  37i) Mốc tính năng lương lần sau: ……………………………….. 38a) % phụ cấp thâm niên vượt khung: …………………………
  38b) % PC kiêm nhiệm: …………………. 38c) HSPC trách nhiệm: …………… 38d) HSPC khu vực: …………………….
  38e) HSPC thu hút:……………………… 38g) % PC ưu đãi:………………….. 38h) % PC đặc thù: ……………………..
  38i) % PC đặc biệt:……………………… 38k) HSPC lưu động: ………………. 38l) HSPC độc hại: ……………………..
  38m) HSPC khác:……………………………………………………. 39a) Số sổ BHXH: ……………………………………………….
  39b) Ngày bắt đầu đóng BHXH: ……………………………………… 39c) Số tháng đã đóng: ……………………………………………
  40) Ghi chú: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  41) Diễn biến lương và phụ cấp (Ghi theo các Quyết định nâng lương
   
  Gửi ý kiến

  Hội thi Cán bộ quản lý giáo dục giỏi cấp Tiểu học năm 2011 - 2012

  Xem báo