Times

Thông tin

Văn bản - Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Minh Trí)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  HUONG DAN XET KY NIEM CHUONG NAM 2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Huỳnh Băng Lynh
  Ngày gửi: 09h:41' 16-05-2012
  Dung lượng: 190.5 KB
  Số lượt tải: 151
  Số lượt thích: 0 người
  Phụ lục
  MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”
  (Kèm theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/08/2005
  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  Mẫu 1B Công văn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương của Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường, cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
  Mẫu 1C Công văn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương của trường, cơ sở giáo dục trực thuộc huyện, thị xã.
  Mẫu 2A Bản tóm tắt thành tích cá nhân trong ngành giáo dục.
  Mẫu 2B Bản tóm tắt thành tích cá nhân ngoài ngành giáo dục.
  Mẫu 2C Bản tóm tắt thành tích cá nhân là người nước ngoài.
  Mẫu 3A Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương của Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường, cơ sở giáo dục trực thuộc ngành giáo dục và đào tạo (Font chữ Unicode-Times New Roman).

  Mẫu 1B Công văn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

  ................................................
  Số: ........../..............
  V/v đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương
  “Vì sự nghiệp giáo dục”
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ................. , ngày..... tháng...... năm 20....
  
  
  Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo

  Theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005, đơn vị:

  đã xét chọn và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 20…. cho số lượng các cá nhân đủ tiêu chuẩn như sau:
  1. Tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, công chức, nhà giáo, công nhân viên trong ngành giáo dục, đào tạo: .................... người. Trong đó:
  - Đang làm việc: ....... người,
  - Đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ của nhà nước quy định: ………… người,
  - Đã chuyển sang ngành khác: ................ người.
  2. Tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân ngoài ngành giáo dục, đào tạo: ........... người,
  3. Người nước ngoài: ............... người.


  Thủ trưởng đơn vị
  (Ký tên và đóng dấu)
  
  
  Mẫu 1C Công văn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

  ................................................
  Số: ........./...............
  V/v đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương
  “Vì sự nghiệp giáo dục”
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ………......... , ngày..... tháng...... năm 200....
  
  
  Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo

  Theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005, đơn vị:

  đã xét chọn và đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị cấp trên xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 200…. cho số lượng các cá nhân đủ tiêu chuẩn như sau:
  1. Tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, công chức, nhà giáo, công nhân viên trong ngành giáo dục, đào tạo: .................... người. Trong đó:
  - Đang làm việc: ....... người,
  - Đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ của nhà nước quy định: ………… người,
  - Đã chuyển sang ngành khác: ................ người.
  2. Tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân ngoài ngành giáo dục, đào tạo: ........... người,
  3. Người nước ngoài: ............... người.


  Thủ trưởng đơn vị
  (Ký tên và đóng dấu)
  
    Mẫu 2A Bản tóm tắt thành tích
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
  ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”


  I .SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:
  Họ và tên: .......................................................................... Nam, Nữ: …………
  Ngày, tháng, năm sinh: ................................................ Dân tộc: ………………
  Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………..
  Chức vụ và nơi công tác trong ngành GD&ĐT: ………………………………
  Ngày vào ngành GD&ĐT: ……………………………………………………
  Ngày nghỉ hưu (hoặc chuyển ra ngoài ngành GD&ĐT): ……………………
  Số năm công tác trong ngành (chưa tính hệ số chuyển đổi): …………………
  Số năm đạt danh hiệu CSTĐ (hoặc GVG):
  + Cấp cơ sở: …………………………………………………………………
  + Cấp tỉnh hoặc
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Hội thi Cán bộ quản lý giáo dục giỏi cấp Tiểu học năm 2011 - 2012

  Xem báo