Times

Thông tin

Văn bản - Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Minh Trí)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Thông báo Thời gian tổ chức HN CBVC năm học 2013-2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thu Sương
  Ngày gửi: 16h:37' 23-09-2013
  Dung lượng: 67.0 KB
  Số lượt tải: 11
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN DẦU TIẾNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 46 / TB-PGDĐT Dầu Tiếng, ngày 23 tháng 9 năm 2013

  THÔNG BÁO
  Thời gian tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức năm học 2013-2014
  của các đơn vị trực thuộc

  Căn cứ vào hướng dẫn số 29/ HD-LTGD, ngày 20 tháng 8 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng về việc “Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức năm học 2013-2014”.
  Nay Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng, thông báo thời gian tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức năm học 2013-2014, của các đơn vị trường học trực thuộc, cụ thể như sau:

  STT
  Thứ, ngày, tháng
  Đơn vị tổ chức
  Thời gian tổ chức
  
  1
  Thứ Bảy, ngày 21/9/2013
  TH Ngô Quyền
  Vào lúc 7 giờ 30 phút
  
  2
  

  Thứ Ba, ngày 01/10/2013
  MG Long Tân
  

  Vào lúc 7 giờ 30 phút
  
  3
  
  TH Minh Hòa
  
  
  4
  
  TH Ván Hương
  
  
  5
  
  Thứ Tư, ngày 02/10/2013
  MG Hoa Mai
  
  Vào lúc 7 giờ 30 phút

  
  6
  
  TH Minh Tân
  
  
  7
  Thứ Năm, ngày 3/10/2013
  Mầm non 13/3
  Vào lúc 7 giờ 30 phút
  
  8
  
  TH Định Hiệp
  
  
  9
  
  Thứ Sáu, ngày 4/10/2013

  MG Định Hiệp
  
  Vào lúc 7 giờ 30 phút
  
  10
  
  TH Bến Súc
  
  
  11
  Thứ Bảy, ngày 5/10/2013
  TH Định Thành
  Vào lúc 7 giờ 30 phút
  
  12
  
  Thứ Ba, ngày 8/10/2013
  MG Định An
  

  Vào lúc 7 giờ 30 phút
  
  13
  
  TH Long Hòa
  
  
  14
  
  THCS Định An
  
  
  15
  Thứ Tư, ngày 9/10/2013
  MG Minh Tân
  Vào lúc 7 giờ 30 phút
  
  16
  
  TH Long Tân
  
  
  17
  
  THCS Minh Tân
  
  
  18
  

  Thứ Năm, ngày 10/10/2013
  MG Minh Thạnh
  

  Vào lúc 7 giờ 30 phút
  
  19
  
  TH An Lập
  
  
  20
  
  THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  
  
  21
  


  Thứ Sáu, ngày 11/10/2013
  MG Thanh Tuyền
  


  Vào lúc 7 giờ 30 phút
  
  22
  
  TH Thanh An
  
  
  23
  
  TH Hòa Lộc
  
  
  24
  
  THCS Minh Thạnh
  
  
  25
  Thứ Hai, ngày 14/10/2013
  MG Hoa Sen
  Vào lúc 7 giờ 30 phút
  
  26
  

  Thứ Ba, ngày 15/10/2013
  MG Hoa Cúc
  

  Vào lúc 7 giờ 30 phút
  
  27
  
  MG Thanh An
  
  
  28
  
  TH Định An
  
  
  29
  Thứ Tư, ngày 16/10/2013
  MG Định Thành
  Vào lúc 7 giờ 30 phút
  
  30
  
  TH Thanh Tuyền
  
  
  31
  


  Thứ Năm, ngày 17/10/2013
  MG An Lập
  


  Vào lúc 7 giờ 30 phút
  
  32
  
  TH Dầu Tiếng
  
  
  33
  
  TH Định Phước
  
  
  34
  
  THCS Minh Hòa
  
  
  35
  
  Thứ sáu, ngày 18/10/201
  MG Long Hòa
  
  Vào lúc 7 giờ 30 phút
  
  36
  
  TH Thanh Tân
  
  
  37
  Thứ Bảy, ngày 19/10/2013
  TH Minh Thạnh
  Vào lúc 7 giờ 30 phút
  
  38
  Thứ Ba, ngày 22/10/2013
  THCS Long Hòa
  Vào lúc 7 giờ 30 phút
  
  39
  Thứ Tư, ngày 23/10/2013
  THCS Thanh An
  Vào lúc 7 giờ 30 phút
  
  40
  Thứ Năm, ngày 24/10/2013
  THCS An lập
  Vào lúc 7 giờ 30 phút
  
  41
  Thứ Sáu, ngày 25/10/2013
  THCS Định Hiệp
  Vào lúc 7 giờ 30 phút
  
  
  Trên đây là thông báo thời gian tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức năm học 2013-2014 của các đơn vị trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng.

  Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
  -Các đơn vị trực thuộc; (Đã ký)
  -Lưu: VT.   
  Gửi ý kiến

  Hội thi Cán bộ quản lý giáo dục giỏi cấp Tiểu học năm 2011 - 2012

  Xem báo