Times

Thông tin

Văn bản - Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Minh Trí)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Hướng dẫn kỷ luật

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: TCCB - Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương
  Người gửi: Lê Minh Trí
  Ngày gửi: 15h:07' 05-03-2014
  Dung lượng: 925.1 KB
  Số lượt tải: 159
  Số lượt thích: 0 người
  UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  Số: 1729/SGDĐT-TCCB
   Bình Dương, ngày 28 tháng 10 năm 2011
  
  V/v hướng dẫn thực hiện kỷ luật công chức, viên chức và nhân viên hợp đồng ngành giáo dục và đào tạo.
  
  
  Kính gửi:
  
  - Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã;
  - Các trường trung học phổ thông;
  - Các trường trung cấp chuyên nghiệp;
  - Trung tâm GDTX tỉnh;
  - Các trung tâm GDTX-KT-HN huyện, thị xã;
  - Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ;
  
  
  Căn cứ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức và Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/06/2011 về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;
  Căn cứ Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/05/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức;
  Căn cứ Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/03/2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức và Thông tư số 03/2006/TT-BNV ngày 08/02/2006 của Bộ Nội Vụ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 35/2005/NĐ-CP ngày 17/03/2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức;
  Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;
  Căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 15/05/2008 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương;
  Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương hướng dẫn thực hiện việc xử lý vi phạm, xử lý kỷ luật công chức, viên chức và nhân viên hợp đồng ngành giáo dục và đào tạo như sau:

  I. Cơ sở pháp lý để xem xét, xử lý vi phạm, xử lý kỷ luật:
  Việc xem xét, xử lý vi phạm, xử lý kỷ luật công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng trong ngành giáo dục và đào tạo hiện nay áp dụng theo các văn bản sau:
  1.1. Luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 và các nghị định của Chính phủ, thông tư về tuyển dụng, quản lý sử dụng cán bộ công chức như: Căn cứ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức và Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/06/2011 về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;
  1.2. Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/03/2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức và Thông tư số 03/2006/TT-BNV ngày 08/02/2006 của Bộ Nội Vụ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 35/2005/NĐ-CP ngày 17/03/2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.
  Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;
  Căn cứ Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/05/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức;
  1.3. Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện nghị định 116/2003/NĐ-CP, Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ, Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/06/2007
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Hội thi Cán bộ quản lý giáo dục giỏi cấp Tiểu học năm 2011 - 2012

  Xem báo