Times

Thông tin

Văn bản - Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Minh Trí)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Đề thi > (656 bài)

  Word-logo-small

  Kiểm tra 1 tiết

  Ngày gửi: 2019-02-26 21:06:07

  Word-logo-small

  Đề thi tuyển sinh 10 năm 2018...

  Ngày gửi: 2019-02-26 15:25:36

  Word-logo-small

  Đề thi lớp 9 - HK2 - NH 2017-...

  Ngày gửi: 2019-02-26 15:23:31

  Word-logo-small

  Đề thi lớp 8 - HK2 - NH 2017-...

  Ngày gửi: 2019-02-26 15:22:19

  Pdf-small

  Đề thi lớp 7 - HK2 - NH 2017-...

  Ngày gửi: 2019-02-26 15:20:59

  Word-logo-small

  Đề thi lớp 6 - HK2 - NH 2017-...

  Ngày gửi: 2019-02-26 15:19:35

  Word-logo-small

  Đề thi học kì 1

  Ngày gửi: 2018-12-27 09:12:23

  Word-logo-small

  cac chuong trinh khac lop 1

  Ngày gửi: 2018-12-23 10:43:58

  Word-logo-small

  Đề thi học kì 1

  Ngày gửi: 2018-12-03 09:18:19

  Word-logo-small

  Đề thi học kì 1

  Ngày gửi: 2018-12-03 09:16:49

  Word-logo-small

  Đề thi học kì 1

  Ngày gửi: 2018-12-03 09:15:57

  Word-logo-small

  Đề thi học kì 1

  Ngày gửi: 2018-12-03 09:15:09

  Word-logo-small

  ĐỀ KT GKI CÓ MA TRẬN THEO TT 22

  Ngày gửi: 2018-10-22 07:58:21

  Word-logo-small

  Đề thi học kì 2

  Ngày gửi: 2018-03-30 09:19:52

  Word-logo-small

  Đề thi học kì 2

  Ngày gửi: 2018-03-30 09:19:09

  Word-logo-small

  Đề thi học kì 2

  Ngày gửi: 2018-03-30 09:18:38

  Pdf-small

  Đề thi học kì 2

  Ngày gửi: 2018-03-30 09:17:55

  Word-logo-small

  Đề thi giữa học kì 2

  Ngày gửi: 2018-03-12 22:10:15

  Word-logo-small

  ĐỀ KT CUỐI KÌ I TOÁN-2017-201...

  Ngày gửi: 2017-12-29 12:40:01

  Word-logo-small

  ĐỀ KT CUỐI KÌ 1NĂM ỌC 2017-20...

  Ngày gửi: 2017-12-26 23:53:45

  Word-logo-small

  ĐỀ KT CUỐI KÌ 1 MÔN TIẾNG VIỆ...

  Ngày gửi: 2017-12-26 23:52:38

  Word-logo-small

  Đề thi HK1 NH 2016-2017 khối 9

  Ngày gửi: 2017-11-08 11:13:29

  Word-logo-small

  Đề thi HK1 NH 2016-2017 khối 8

  Ngày gửi: 2017-11-08 11:10:23

  Word-logo-small

  Đề thi HK1 NH 2016-2017 khối 7

  Ngày gửi: 2017-11-08 11:05:45

  Word-logo-small

  Đề thi HK1 NH 2016-2017 khối 6

  Ngày gửi: 2017-11-08 11:01:00

  Word-logo-small

  ĐỀ KT GIỮA KÌ I CÓ MA TRẬN ĐẦ...

  Ngày gửi: 2017-10-17 01:02:00

  Word-logo-small

  ĐỀ KT MÔN LS+ĐL LỚP 4 THEO TT...

  Ngày gửi: 2017-04-24 11:12:20

  Word-logo-small

  ĐỀ KT MÔN KHOA HOA CUỐI KII T...

  Ngày gửi: 2017-04-24 11:08:54

  Word-logo-small

  ĐỀ KT MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 CU...

  Ngày gửi: 2017-04-24 11:05:31

  Word-logo-small

  LỚP 4 -MON TOAN-THEO THÔNG TƯ...

  Ngày gửi: 2017-04-22 16:56:04

  Word-logo-small

  ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌ...

  Ngày gửi: 2017-04-22 16:51:42

  Word-logo-small

  Đề thi khối 7 - 2015-2016 - H...

  Ngày gửi: 2017-03-17 09:05:26

  Word-logo-small

  Đề thi khối 9 - 2015-2016 - H...

  Ngày gửi: 2017-03-17 09:03:02

  Word-logo-small

  Đề thi khối 8 - 2015-2016 - H...

  Ngày gửi: 2017-03-17 09:02:27

  Word-logo-small

  Đề thi khối 6 - 2015-2016 - H...

  Ngày gửi: 2017-03-17 09:01:06

  Word-logo-small

  ĐỀ KT GIỮA KÌ 2 MÔN TV LỚP 4 ...

  Ngày gửi: 2017-02-27 01:47:35

  Hội thi Cán bộ quản lý giáo dục giỏi cấp Tiểu học năm 2011 - 2012

  Xem báo